pH kalibráló folyadék kategória bejegyzései

A kalibrálás során használt puffer oldat fontosságáról

A vezetőképesség mérők kalibrálásához puffert szükséges használnunk.
Jó néhányan vélekednek akként, hogy desztillált vagy egyszerű vízzel is elvégezhető a pH-szonda beállítása, ám ez pontatlan információ.
A pH mérő műszer beállítása elengedhetetlen ahhoz, hogy valóban egzakt eredményeket kaphassunk a mérések alkalmával, melyek meghatározóak lesznek bármilyen felhasználási területről is legyen szó. A hamis adat, hogy a pH-szonda kalibrálását desztillált vízzel is el lehet végezni, onnan ered, hogy az emberek többsége úgy gondolja, ezek pH-értéke hét, vagyis semleges. Ez azonban nem felel meg a valóságnak. A nagyon tiszta víz pontosan tisztasága miatt nem alkalmas a pH mérő műszer kalibrálására.
A legideálisabb anyag, mely kiválóan használható a vezetőképesség mérő beállítására a puffer, hiszen ennek értéke konstans, ha mi nem avatkozunk közbe, azaz nem hígítjuk.

A kalibrálás során használt puffer oldat fontosságáról bővebben…

Az rH2 mérése

Milyen mérőeszköz használata javasolt az rH2 méréséhez?

Ahhoz, hogy meg tudjuk valósítani az rH2 mérést szükséges mérni a kémhatást, az ORP- értékét, azaz a redoxipotenciált, valamint a hőmérsékletet. Az efféle mérések kivitelezhetők két fajta műszerrel. A leginkább ajánlott készülék az egyszerű pH/ORP/Temp. A másik pedig az ADWA AD-14-es, mellyel mindhárom tényezőt tudjuk mérni. Ez utóbbi 3 palack kalibráló puffert is tartalmaz. Ezek az oldatok a precízen végezhető kalibrálásban segítenek. Az ORP mérést nem tudjuk kalibrálni ebben a mérőműszerben, de nincs is rá szükség, gyárilag van megoldva. Alkalmunk van az ellenőrzésre is, melyet egy ismert értékű redoxipotenciállal rendelkező oldat segítségével valósíthatunk meg. 

A mérések előkészületeinek módja

A minél pontosabb mérési eredményekhez ajánlatos minden mérésnél egyszer használatos műanyag poharat alkalmazni, melyet megjelölhetünk aszerint, mit mértünk, így elkerülhetjük, hogy összekeveredjen. A másik tanács, hogy mindig ügyeljünk a mérés megkezdése előtt, hogy a készülék megfelelően kalibrált-e. Ezt mindig ellenőrizzük, hiszen majd komoly konzekvenciákat szeretnénk levonni a nyert eredményekből.

ADWA AD14

 

Mire jók a pufferoldatok?

A pufferoldatok olyan vegyületek, amelyeknek nagyon stabil (és ismert) a kémhatása, és bizonyos kapacitáshatárig akkor sem változik, ha az övétől eltérő kémhatású oldatot adagolunk hozzá. Nagyon egyszerűen – és tudománytalanul, mégis közérthetően – megfogalmazva a pufferek olyan oldatok, amelyek bizonyos mértékig képesek elnyelni egy hozzájuk adott oldat kémhatását.

pH kalibráló folyadék / pufferoldat
pH kalibráló folyadék / pufferoldat

A pufferek minden esetben kétkomponensű oldatok (gyenge sav vagy gyenge bázis és annak erős bázissal vagy erős savval – figyeljünk, hogy ellentétpárokról van szó! – alkotott sójának keveréke). Léteznek többértékű savak savanyú sóinak elegyéből készült pufferoldatok is. Mire jók a pufferoldatok? bővebben…

A kémhatás mérése indikátorokkal

PH értéket számos eszközzel mérhetünk. A hétköznapi életben ezek közül a legelterjedtebbek az indikátorok, amelyekkel végzett mérések a kolorimetriás mérések csoportjába tartoznak. Az indikátorok olyan anyagok, amelyek bizonyos kémhatású oldatokkal találkozva megváltoztatják a színüket. Az indikátorokat természetes és mesterséges csoportra oszthatjuk, pl. a régen sokat emlegetett

pH indikátor papír
pH indikátor papír

lakmusz a természetes indikátorok közé tartozik.

Mérni lehet indikátor oldatokkal és indikátor papírokkal is. Ha az indikátorként funkcionáló oldatokkal szűrőpapírcsíkot itatnak át (impregnálják) létrejönnek az indikátor papírcsíkok vagy közismert néven indikátorcsíkok. A papír alapú mérők könnyebben kezelhetőek és a mérés is egyszerűbb velük, mintha oldatot kellene adagolni. Emellett pl. étel vagy ital kémhatása úgy is megmérhető velük, hogy nem kell semmilyen vegyülettel elszennyezni azt.

Az indikátorpapírokkal való pH méréshez általában szín-összehasonlító eszközt vagy skálát adnak, amivel megközelítőleg beazonosíthatjuk a kémhatást. Tulajdonképpen ezek nem biztosítanak pontos mérést, hiszen az elszíneződés nem egy adott pH mellett következik be, hanem egy tartományban történik amely kb. 2 pH egységnyi széles. Az indikátorokkal való mérés egy skálába való besorolást teszi lehetővé, de sokszor elég az is, hogy megmutatja: savas vagy lúgos az adott közeg, a mértéke nem lényeges a mérés szempontjából.

Miért mérünk pH-t?

Az ember számos okból mérhet pH-t, bár a háztartásban még nem különösebben elterjedt dolog ez, legalábbis hazánkban. A talaj kémhatása fontos lehet a kiskertet művelőknek, a kerti medence vizének kémhatása fontos a tisztán tarthatóság és a fertőzések elkerülése szempontjából, a borászoknak a folyamatok kézben tartása, az akvaristának az optimális akváriumi víz létrehozása szempontjából.
Minden esetben eltérő a pH mérés gyakorlati haszna, pl. ha a talaj kémhatása túlságosan eltolódik a savas irányba, a növények már nem érzik jól magukat benne, kevésbé lesznek képesek felvenni a tápanyagokat a földből. Az akváriumokban a nem megfelelő pH érték, azaz az optimális kémhatástól való eltérés végzetes lehet a lakók számára.

Digitális ph mérő
Digitális pH mérő

Néhány éve bontakozott ki azonban a kémhatás egy új gyakorlati haszna, amely a hétköznapi ember számára is igen érdekes információvá tette ezt a paramétert. Számos elmélet és könyv látott napvilágot az emberi test különféle részrendszereiben kialakuló pH érték, illetve kémhatás vonatkozásában. Arról szólnak ezek az értekezések, hogy az elfogyasztott táplálékok mennyiben befolyásolják a pH értéket a testben az emésztési folyamatok különféle fázisaiban és összességében, és hogy hogyan befolyásolja ez az egészséget, a sejtek optimális működését.

Nagy vitákat váltottak ki ezek a könyvek, de szépen lassan elterjedt, főleg a fogyni vágyók körében az ételek pH-értékének nyomon követése, illetve a kémhatás-szerinti diéta alkalmazása. Az elméletek alapját az a meggyőződés szolgáltatja, hogy az emésztési folyamatok eredménye mindig savas kémhatás, amely az amúgy is erősen savas kémhatású ételek nagy arányú fogyasztásával nagyon erősen savas irányba tolja el a test pH-ját.

Mi az a pH?

A pH egy mértékegység nélküli mennyiségi egység, amely a különféle anyagok kémhatását jellemzi, illetve mutatja meg. A nagyon bonyolult háttérinformációkba kémiai szaktudás nélkül nem érdemes belemenni, itt elég az, hogy a pondus Hidrogenii, azaz a pH nagysága az oxónium ionok számával (pontosabban koncentrációjával) van összefüggésben, minél magasabb, annál kisebb a pH, annál inkább a savas felé tolódik el a kémhatás, minél kisebb, annál alacsonyabb az oxóniumion-koncentráció, emelkedik a pH és így a lúgos kémhatás felé indulunk el. Mi az a pH? bővebben…